Phục hồi dữ liệu

Chúng tôi có thể phục hồi dữ liệu cho ổ cứng của bạn.


Chú ý:

Nếu ổ cứng của bạn phát ra âm thanh khác thường (tiếng click hoặc tiếng kim loại va đập) , xin vui lòng tắt ổ cứng (máy tính). Triệu chứng này thường là do đầu đọc va vào đĩa cứng và có thể làm hỏng dữ liệu hoàn toàn, khó có thể phục hồi. Đa số các trường hợp khác, dữ liệu chỉ bị mất tạm thời.

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi để có thể chẩn đoán tình trạng của ổ cứng. Chúng tôi có thể giúp bạn quyết đinh phuơng thức sửa chữa, tránh khỏi các tình trạng mất dữ liệu hoàn toàn.

 


Để biết thêm thông tin, xin gọi số 202-656-2076.